Suíomh Eolaíochta Gaelscoil na Ríthe

Subtitle

                                        Na    Pláinéad

Béarla

An Domhann

An Ghealach

Tagann an ghealach amack san oíche. Is saitilít mhór sa spéir í. Uaireanta, ní féidir leat ach leath na gealaí a fheiceáil, ach gach mí bíonn sí ina gealach iomlán.

Sa bhliain 1969, thuirling spáslong Mheiriceá ar an ngealach. Shiúil Neil Armstrong ar an ngealach an lá sin.

 

Téann an ghealach timpeall ar an domhan gach 27 lá.

 

Nuair a bhíonn an ghrian ag taitneamh,  bíonn sé an-te ar thaobh amháin den ghealach (110 c). Ach ar an taobh eile bíonn sé an-fhuar (-170 c).

 

Níl uisce nó aer ar an ngealach agus tá an-chuid poll mór sa talamh.

 

 

 

 

AN      GHRIAN

Is réalta mhór bhuí sa spéir í  an ghrian. Tá an ghrian an-te agus tugann sí teas dúinn

 

 

Tá an ghrian 1 000 000 uair níos mó ná an domhan

 

 

Casann an ghrian timpeall 360  gach 25 lá

 

 

Sa samhradh feicfidh tú  an-ard sa spéir í ach sa  gheimhreadh bíonn sí íseal sa spéir. Ar maidin éiríonn sí san oirthear agus sa trathnóna téann sí faoi san iarthar

 

                                                                        Léim go barr

 

An Brat Ozóin

 

 

Is cludach gáisé an Brat Ozóin atá timpeall an domhain.

 

Stopann  sé na  gathanna Ultra-Víolait  teacht isteach. Gan an Brat Ozóin , ní

bheadh ainmhith nó  plandaí  ag fás anseo. Tá eagla  ar dhaoine  mar go bhfuil poll

mór sa bhrat  ozóin  anseo . Tharla  sé  seo  mar go raibh daoine ag úsaid aerósol le

gáis CFC iontu.

 

Tá an amsir ag  eirí níos teo gach  bliain anois mar go bhfuil poll sa bhrat  ozóin

Is maith linn go léir an ghrian ach as seo amach ní bheidh daoine ábalta dul

amach agas luí faoin ngrian mar go mbeidh na gathanna ultra-víolait ag teacht

Isteach

 

Is féidir leat rud éigin a dhéanamh.Ná bain usáid as aerósol

 

                                                                      Léim go barr

 

 

 

Recent Photos

Recent Videos

Visitors

Send to a friend

Follow me on Twitter

Google Translator